Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 

 

 
 

 UWAGA !

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście rozpoczęła rekrutację do 5 batalionu Obrony Terytorialnej w Siedlcach.

Rekrutacja prowadzona jest spośród kandydatów nie posiadających przeszkolenia wojskowego. Wybrane osoby zostaną powołane do odbycia szkolenia podstawowego w terminie 2 - 17 grudnia 2017 r. w 5 bOT w Siedlcach.

Po sformowaniu 5 i 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, żołnierze wyszkoleni w 5 bOT zostaną przeniesieni służbowo do macierzystych batalionów z rejonu ich zameldowania.

Jeśli jesteś zainteresowany/a zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Śródmieście w celu złożenia odpowiedniego wniosku.

Więcej informacji pod numerem telefonu 261 877 089 / 261 877 116.

UWAGA !

Trwa nabór do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej w korpusie oficerów i podoficerów. Miejsce stacjonowania jednostek - Białystok, Lublin, Rzeszów.


Tel. 261-877-057


Panie zainteresowane projektem mogą zgłaszać swój akces w godzinach urzędowania

Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Śródmieście

pod numerem telefonu: Pani Milena Kucfir, 261-877-086

bądź na adres e-mail:  wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl
Godziny pracy Wojskowej Komendy Uzupełnień

Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Śródmieście przyjmuje interesantów w sprawie próśb, skarg, wniosków i zażaleń
w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 oraz w ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 - 17.00
Po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

nasz adres:

ul. Mierosławskiego 22

01-558 Warszawa

tel.  261 877 847, fax 261 878 676

 Wykaz telefonów w zakładce "KONTAKT"


Wniosek o wydanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i odznaczeń wojskowych

      
Zasady prowadzenia korespondencji elektronicznej
    
   

 

 

 

 

 

monitoring pozycji

(od 22.05.2015r)